معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان گفت: عرضه گسترده گوشت سفید و قرمز در سطح استان برای کاهش قیمت این محصول و رسیدن آن به قیمت تعادلی با قدرت ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «ایرج حیدری» در سی و یکمین نشست کارگروه تنظیم بازار استان هرمزگان با اشاره به اهمیت تنظیم بازار استان به ویژه بازار گوشت و ماهی، عنوان کرد: دستگاه های اجرایی متولی حوزه تنظیم بازار استان همچون  سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های عضو کارگروه تنظیم بازار با  برنامه ریزی مشخص و عملی نسبت به تنظیم بازار استان به ویژه بازار گوشت اقدام کنند.

وی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام استان عرضه گوشت سفید و قرمز در شبکه های توزیع استان را همچنان با قدرت تا رسیدن بازار این محصول به قیمت تعادلی ادامه دهد، گفت: دامپزشکی نسبت به تسهیل ورود دام به استان اقدام و ظرفیت کشتارگاه های استان را  افزایش دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار استان به ویژه بازار گوشت تشدید شود و از هر گونه سوء استفاده احتمالی در بازار جلوگیری بعمل آید.

حیدری با انتقاد از بازار ماهی استان، تصریح کرد: قیمت ماهی در بازار استان رضایت بخش نیست و جهاد کشاورزی به همراه  اداره کل شیلات هرمزگان برنامه مدونی در سریع ترین زمان ممکن برای مدیریت بازار ماهی ÷تا رسیدن قیمت این محصول به نقطه تعادلی ارائه کنند.

وی با بیان اینکه در صورت عرضه مناسب ماهی در بازار استان و کاهش قیمت این محصول شاهد فشار کمتری بر بازار گوشت خواهیم بود، گفت: دستگاه های مجری از ظرفیت دستگاه نظارتی همانند تعزیرات حکومتی و دادستانی برای کنترل و نظارت بر بازار استان بهره ببرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان بیان کرد: فرمانداران شهرستان های تابعه استان با هماهنگی دستگاه های متولی حوزه بازار و همچنین دستگاه های نظارتی، نظارت بر بازار در شهرستان های استان را  تشدید کنند و از هرگونه سوء استفاده های احتمالی به ویژه عرضه مایحتاج عمومی خارج از شبکه اصلی توزیع جلوگیری بعمل آورند.