معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان میناب از برگزاری مسابقات تئاتر به مدت سه روز در شهرستان میناب خبر داد.

«امیر مهدی حسینی» در گفتگو با خبرگزاری موج هرمزگان با بیان اینکه برگزاری مسابقات تئاتر درسی با هدف الگو سازی برای آموزش و تسریع در یادگیری دروس برگزار خواهد شد، گفت:  85 گروه در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: 55 گروه از شهرستان میناب در این مسابقات شرکت خواهند کرد و 30 گروه نیز از بخش توکهور و هشتبندی که جدا از شهرستان میناب در همان منطقه برگزار خواهد شد شرکت خواهند کرد.

معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان میناب با بیان اینکه این مسابقات از 9 لغایت یازدهم بهمن ماه برگزار خواهد شد،  گفت: دانش آموزان شرکت کننده در این مسابقات از پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی خواهند بود.

به گزارش موج، شهرستان میناب در اسفند ماه میزبان مسابقات استانی تئاتر درسی خواهد بود.