سی و سومین دوره تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان همدان، سه شنبه ۹۷/۱۱/۹ از ساعت ۱۰ تا ۱۲/۳۰ در سالن همایش سرو دانشکده کشاورزی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، سی و سومین دوره تجلیل از  برگزیدگان بخش کشاورزی استان همدان، سه شنبه ۹۷/۱۱/۹ از ساعت ۱۰ تا ۱۲/۳۰ در سالن همایش سرو دانشکده کشاورزی برگزار خواهد شد.