در روزهای گذشته فیلمی مبنی بر قطع گاز یک پیرزن در روستای لادمخ شهرستان صومعه سرا در فضای مجازی منتشر شد که به همین سبب روابط عمومی شرکت گاز استان گیلان توضیحاتی در این خصوص ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، روابط عمومی شرکت گاز گیلان در این اطلاعیه که یک نسخه از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است آورده است؛

سختی زندگی و اعمال فشارهای اقتصادی بر مردم بر کسی پوشیده نیست لیکن شرکت گاز علاوه بر گازرسانی به شهر ها و روستاها مکلف به دریافت گازبهای مصرفی و واریز آن به حساب خزانه دولت می باشد و استمرار خدمات رسانی و توسعه گازرسانی منوط به دریافت مطالبات می باشد.

هم اکنون  شرکت گاز استان گیلان مبالغ قابل توجهی بابت گاز تحویلی، از مشترکین در حوزه های مختلف خانگی، تجاری، صنعتی و CNG طلبکار است که وصول این مبالغ تا حد بسیاری می تواند به دولت درجهت اجرای وظایف محوله کمک نماید.

همچنین متذکر می سازد که مبالغ صورتحساب گاز در اختیار شرکت های گاز استانی نبوده و بر اساس مصوبه مجلس و ابلاغ هیئت دولت محاسبه می شود.

در خصوص کلیپ پخش شده به اطلاع می رساند که تعداد بدهی های مشترک مذکور، بیش از ۱۵ دوره (نزدیک به 2 سال) و بیش از 400 هزار تومان می باشد و بر اساس قوانین، شرکت گاز مکلف است گاز مشترکین بدهکار خود را قطع نماید، ولی این شرکت به جهت انسان دوستی و رعایت حال مشترکین، مهلت پرداخت را بیشتر نموده و مبالغ را تقسیط می نماید. در مورد مشترک مورد نظر نیز علیرغم بدهی طولانی، موقتاً گاز ایشان وصل شده است.

لازم به ذکر است که این شرکت وظیفه تفحص و تحقیق در مورد میزان درآمد و اموال مشترکین را ندارد و بر اساس میزان مصرف و تعداد بدهی مشترکین اقدام به صدور اخطار و پیگیری برای وصول و در مواردی نیز علیرغم میل باطنی اقدام به قطع گاز مشترکین می نماید.

در پایان شرکت گاز استان گیلان اعلام می دارد که کمک به مردم نیازمند از وظایف سازمان ها و بنیادهای حمایتی می باشد و پخش چنین فیلم ها و تصاویری بدون ارائه اطلاعات کامل و موثق سبب رنجش خاطر مردم شده و عملکرد صادقانه همکاران شرکت گاز را کم اثر می سازد.