فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول الله (ص) شیراز گفت: رویکرد سپاه در بحث محرومیت زدایی، تکمیل و نوسازی منازل افراد کم برخوردار است که تاکنون توسط این سپاه قریب به چهل خانه در محدوده شمال غرب شیراز مرمت ، نوسازی و ساخته شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، سرهنگ پاسدار سید حسین حسینی فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول الله (ص) شیراز با اشاره به برنامه های محرومیت زدایی سپاه از مناطق کم برخوردار گفت: رویکرد سپاه در بحث محرومیت زدایی، تکمیل و نوسازی منازل افراد کم برخوردار است که تاکنون توسط این سپاه قریب به چهل خانه درمحدوده شمال غرب شیراز مرمت ، نوسازی و ساخته شده است.

وی تصریح کرد: در محدوده مورد هدف محرومیت زدایی شمال شیراز در قصر قمشه و گویم توسط بسیج سازندگی، با شناسایی خانه هایی که نیاز به مرمت، بازسازی در زمینه بنای ساختمان و سیستم لوله کشی منزل داشت، ورود پیدا کرده و به خدمت رسانی مشغول هستند.

وی ادامه داد: روند ارائه تسهیلات به متقاضیان کمتر شده وخدمت رسانی به خانوارهای کم بضاعت در زمینه ساخت و نوسازی به مسکن این قشر می باشد.

حسینی اظهارداشت : ایادی آمریکا و استکبار جهانی هدفشان سیطره و تسلط بر غرب آسیا یا  خاورمیانه که منطقه استراتژیک انرژی و خواستگاه تمدن اسلام است.

وی خاطر نشان کرد: آمریکا با جنگ های پی درپی بدنبال اینکه  بر منطقه غلبه کنند و رژیم  صهیونیستی ورژیم پادشاهی منطقه که دین اسلام را به دروغ یدک می کشند هدفشان غلبه بر خواستگاه تمدن اسلام است.

وی گفت: کسانی که متولیان معیشت ، تورم و بیکاری جامعه هستند همه چیز را کنار گذاشتند  به رهبری نامه می نویسند  که لوایح استعماری به تصویب برسد!

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) شیراز گفت: طی این سال ها منافقین کوردل و سلطنت طلبان وبرخی افراد غرب زده پروژه مشکل آفرینی نظام را با شکست مواجهه شدند وامروز مردم ما بیدار و هوشیار  طراحی دشمنان خارجی و داخلی را شناخته اند.