مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان جاری شدن رودخانه زاینده رود از بامداد 8 بهمن ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسعود میرمحمد صادقی بیان کرد: با افزایش خروجی دریچه‌های سد زاینده رود از بامداد 8 بهمن، آب در رودخانه  زاینده رود جاری خواهد شد.

وی ادامه داد: بامداد 8 بهمن ماه خروجی دریچه‌های سد زاینده‌رود برای جریان یافتن آب در رودخانه بیشتر می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه آب به مدت ۲۰روز برای آبیاری مزارع غله غرب و شرق اصفهان در رودخانه جاری خواهد بود از کشاورزان خواست: با توجه به محدودیت حجم مخزن زاینده رود، آب را با حداکثر صرفه جویی و بهینه مصرف کنند.