وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال هزارو 317 مرکز بهداشت در کشور به دولت الکترونیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران، محمد جواد آذری جهرمی در مراسم معرفی پروژه سلامت الکترونیک در بابلسر اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه بهداشت و درمان پیشرفت های خوبی داشتیم به طوری که امروز دربخش توریسم سلامت پزشکان این دیار به کشورهای مختلف ازم می شوند.

وی ادامه داد: اصلاح نظام ارجاع در حوزه بهداشت و درمان باید اصلاح شود زیرا امروز  عدم مشخص شدن مسئول پروژه سلامت الکترونیک در کشور بروز مشلاتی را در پی داشته است.

آذری جهرمی تاکید کرد: 60 درصد مراکز بهداشت روستای دولت الکترونیک متصل نیستند و باید در یک برنامه ریزی مدون این مشکل را همانند مراکز بهداشت شهری رفع  کنیم و در جهت توسعه سلامت الکترونیک یک هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهاد شده است.