رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: شهرداری وظیفه تنظیم بودجه و مدیریت در هزینه درآمد را عهده‌دار است و زمانی که شهرداری 20 درصد افزایش دفترچه محاسباتی را ارائه می‌کند قطعاً بودجه خود را بر اساس تورم و مسائلی که در داخل شهر اتفاق افتاده است مدنظر قرار داده است، درنهایت با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد بعد از بررسی و تحلیل چندساعته توسط اعضای شورای اسلامی شهر، رأی بر 12 درصد افزایش تعرفه در سال جدید داده شد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به‌وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شود، درج و هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌شود یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن‌ها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود

کامران گردان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج همدان دلایل موافقت خود با افزایش 12 درصدی تعرفه در سال 98 را اینگونه تشرح کرد: با توجه به قوانین موجود درزمینهٔ وظایف شهرداری‌ها و همچنین انتظارات شهروندان از این نهاد، باید عمده توان شهرداری‌ها بر حوزه‌های خدمات شهری و وظایف عمرانی و همچنین افزایش کیفیت خدمات‌دهی در این حوزه‌ها متمرکز گردد. شهرداری وظیفه تنظیم بودجه و مدیریت هزینه و درآمد را به جهت مدیریت مطلوب شهر به عهده دارد.

وی در ادامه گفت: شهرداری پیشنهاد خود را با توجه به تورم اعلامی و مسائلی که در مدیریت شهری با آن‌ها روبرو است با 20 درصد افزایش به شورای اسلامی شهر ارائه کرد، هرچند ما در تعرفه‌های عوارضی در قسمت‌های مختلف دفترچه، کاهش‌هایی را داشته‌ایم اما افزون بر این امر، پیشنهاد ارائه‌شده شهرداری مبنی برافزایش 20 درصد موردپذیرش اعضای شورا قرار نگرفت و به 12 درصد این میزان کاهش یافت.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان بابیان اینکه شهرداری وظیفه تنظیم بودجه و مدیریت در هزینه درآمد را عهده‌دار است، گفت: زمانی که شهرداری 20 درصد افزایش دفترچه محاسباتی را ارائه می‌کند قطعاً بودجه خود را بر اساس تورم و مسائلی که در داخل شهر اتفاق افتاده است مدنظر قرار داده است، درنهایت با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد بعد از بررسی و تحلیل چندساعته توسط اعضای شورای اسلامی شهر، رأی بر 12 درصد افزایش تعرفه در سال جدید داده شد.

کامران گردان با اشاره به اینکه 12 درصد افزایش در تعرفه تعادل را ایجاد خواهد کرد و امید که شهرداری بتواند با این درصد افزایش، بودجه پیشنهادی خود را محقق کند، گفت: قدر مسلم شهرداری باید با تلاش بیشتر در مباحث کوششی این امر را محقق کند و اگر در ضرورت بر کاهش در مسئله‌ای و یا در مناطقی را شاهد باشیم می‌توان از متمم‌های قانونی بهره برد

وی در ادامه با ابراز خوشحالی خود از اولویتی که شهرداری در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام خود با اتخاذ سیاست انقباضی در هزینه‌های جاری شهرداری در پیش‌گرفته است، افزود: شهرداری همدان برخلاف نرمی که بر حوزه عمرانی و جاری در کشور حاکم است، عمل کرده است و با کاهش 20 درصد از هزینه جاری خود در پی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام برآمده است.