مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اعلام آغاز طرح آمایشی فرهنگ و ارشاد فارس ، از بررسی آسیب ها و فرصت های مراکز فرهنگی هنری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، صابر سهرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اعلام آغاز طرح آمایشی فرهنگ و ارشاد فارس، از بررسی آسیب ها و فرصت های مراکز فرهنگی هنری خبر داد.

وی با تاکید بر رعایت و صیانت حقوق شهروندی و توجه به کرامت انسانها در حوزه فرهنگ و ادب و هنر؛ گفت: این مهم از جمله مفاهیمی است که در قالب طرحی پژوهشی و آمایشی با بازدید و بازرسی و تهیه گزارش های لازم به حمایت و بررسی آسیب های موجود در مراکز تحت پوشش این اداره کل خواهد پرداخت.

سهرابی با اشاره به اینکه عرصه های مختلف فرهنگی از هنرهای تجسمی گرفته تا ادبیات، موسیقی، سینما، تئاتر و ... از ظرفیت های بالایی برای پیشرفت، گسترش و حتی جهانی شدن برخوردارند و بهره گیری درست از این ظرفیت ها کلید پویایی فرهنگ به شمار می رود؛ گفت: این اداره کل در ادامه وظایف خود و از طریق تیم بازرسی متخصص و متشکل از کارشناسان و مسئولان حوزه های فرهنگی، هنری و حراست گامی اثر بخش را در مسیر توسعه حوزه فرهنگ، ادب و هنر در سبد فرهنگی استان، پیش بینی کرده است.

این مقام فرهنگی استان؛ مراکزی که در طرح پژوهشی مورد نظر قرار دارند را موسسات فرهنگی هنری، آموزشگاه های آزاد هنری،موسیقی و سینمایی، چاپخانه ها، کانونهای آگهی و تبلیغات، نشریات، انتشاراتی ها، مراکز مهارتی، نگارخانه ها، شرکت های تولید فیلم های کوتاه غیر سینمایی، مراکز تهیه تکثیر و تولید آثار صوتی، مراکز بازیهای رایانه ای، فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی، فروشگاه فروش آثار صوتی، برشمرد و افزود: امیدواریم در کنار مدیران این مجموعه ها بتوانیم با ساماندهی و آمایشی علمی و مفید هر چه امکان در توان داریم برای تولید کنندگان و اصحاب فرهنگ، ادب و هنر در نظر گرفته شود و همه با توجه به قانون و وظایفشان خدمت رسانی های لازم را در قبال شهروندان شهر و استان انجام دهند.

سهرابی با بیان اینکه استان ادب پرور و فرهنگی فارس ظرفیت گسترش و توسعه همه جانبه را دارد، گفت: در این تیم بازرسی روزانه به مدت ٨ الی ١٢ ساعت در سطح شهر به بازرسی کامل برای شناسایی نقاط قوت و ضعف مراکز فرهنگی هنری پرداخته می شود و پس از آن گزارش کامل و جامعی در راستای ارزیابی عملکرد تهیه خواهد شد تا با برنامه ریزی های لازم بتوانیم کمک هایی را در مسیر مادی و معنوی داشته باشیم و با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه این مهم محقق گردد.

وی در پایان با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی و توجه به کرامت انسانها در حوزه فرهنگ و ادب و هنر؛ گفت: این مهم از جمله مفاهیمی است که به طور ویژه‌ای در نظریات اجتماعی، و حقوق شهروندی و صیانت از این قانون جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه قوانین فرهنگی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی دسترسی آسان داشته باشند؛ چونکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف از جانب فرهنگ و ارشاد فارس و مراکز تحت پوشش، نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد.