مدیر منطقه یک شهرداری افزود: باتوجه به تردد روزانه شهروندان، فراهم نمودن بستر مناسب در راستای توجه به بحث عبور عابرین پیاده، اجرای عملیات جدول گذاری بالغ بر هفت هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، علی سلمانی مدیر منطقه یک شهرداری یزد با اعلام این خبر افزود: با توجه به تردد روزانه شهروندان و لزوم فراهم نمودن بستر مناسب در راستای توجه به بحث عبور و مرور عابرین پیاده، اجرای عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی بلوار ولیعصر طی دو فاز در مساحتی بالغ بر هفت هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: این واحد تمام توان خود را در جهت اجرای بهتر و سریع تر این عملیات به کار بسته تا این معابر را برای استفاده شهروندان عزیز آماده سازی نماید.