سفر فرماندار نهاوند به همدان با تعیین تکلیف املاک واقع در محدوده مخازن آب شهری، آسفالت خیابان ها و معابر مسکن مهر شهرک شهید حیدری، پیگیری پروژه های حوزه راه و ۷۰ دهنه مغازه همراه بود.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری موج همدان، سفر فرماندار نهاوند به منظور پیگیری و انجام تعهدات روستاگردی به همدان و دیدار با مدیران  آب و فاضلاب روستایی، مدیر راه و شهرسازی  وکارشناسان مرتبط با خبرهای خوبی برای نهاوندی های همراه بود. 

این نشست با تعیین تکلیف  املاکِ محدوده مخازن آب شهری، آسفالت خیابان ها و معابر مسکن مهر شهرک شهید حیدری، پیگیری پروژه های حوزه راه و  ۷۰ دهنه مغازه همراه بود.