مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از بازیابی پساب در شرکت گاز استان اصفهان و صرفه جویی60 مترمکعب آب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علوی گفت: در شرکت گاز استان اصفهان برای صیانت از منابع آبی، پساب خاکستری تولیدی مورد بازیابی و استفاده مجدد قرار گرفت.

وی بیان داشت:  شرکت گاز استان اصفهان در راستای حفاظت از منابع آبی استان، علاوه بر بهینه‎سازی مصرف آب با بکارگیری تجهیزات بهینه‎ساز، نظیر؛ استفاده از شیرهای اهرمی، شیرهای پدالی، سرشیرهای کاهنده، تغییر روش آبیاری فضای سبز از روش غرقابی به قطره‎ای، استفاده مجدد از پساب خاکستری را با بکارگیری تکنولوژی‎های نوین در فعالیت‎های زیست‎محیطی خود قرار داده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: پساب خاکستری تولیدی ناشی از روشویی و دوش های آب گرم، پس از جداسازی و ذخیره سازی، تصفیه شده و به پکیج تصفیه پمپاژ می گردد و پس از تصفیه کامل و ذخیره در مخزن های مخصوص، برای آبیاری 4هزارمترمربع فضای سبز به کار میرود.

بازیابی پساب

علوی با اشاره به اینکه دراین سیستم پیش‎بینی شده روزانه حدود 2هزار لیتر پساب تولیدی، تصفیه و برای فضای سبز موجود استفاده گردد، افزود: با این تکنولوژی ماهانه حدود 60 مترمکعب آب صرفه‎جویی شده و به عنوان منبع تولید در نظر گرفته می‎شود.

وی هزینه ی اجرایی این پروژه را حدود 500 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: نیمی از آن برای اجرای خط انتقال ( 300 متر طول خط انتقال ) پساب تولیدی به پکیج هزینه شده که این هزینه، بدون در نظر گرفتن هزینه های تخریب زیست محیطی، هدرروی منابع طی 6 سال  قابل بازگشت می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: با توجه به کمبود منابع آبی در استان، استفاده از این تکنولوژی،گامی کوچک در حفظ منابع آبی و الگویی برای سایر سازمان ها و ادارت بوده و در آینده نیز این طرح در سطح ادارات گازرسانی استان اجرایی خواهد شد.