همزمان با آغاز دهه فاطمیه 2 وقف جدید به ارزش 450 میلیون ریال با نیت عزاداری حضرت فاطمه(س) در شهرستان خور و بیابانک به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خور و بیابانک گفت: 2 وقف جدید به ارزش 450 میلیون ریال با نیت عزاداری حضرت فاطمه(س) همزمان با آغاز دهه فاطمیه در شهرستان خور و بیابانک به ثبت رسید.

مجتبی بابایی اظهار داشت: باتوجه به فعالیت هایی که در راستای تبلیغ فرهنگ غنی وقف و نشر معارف اهل بیت(ع) در شهرستان خور و بیابانک انجام شده است دو واقف نیک اندیش در این شهرستان  2 وقف جدید را به نام خود در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه ثبت کردند.

وی در ادامه افزود: ستوده هنری 4 ساعت آب و 8 قطعه ملک مزروعی واقع در مزرعه میان آباد خور و طلعت ملکی 4 ساعت آب، یک قله آب دهیزر و 5 ملک مزروعی را در مجموع به ارزش 450 میلیون را وقف کردند.