رییس امور آزمایشگاه های محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان امروزبا شاخص کیفی هوا 133 (AQI) برای گروه های حساس ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بابک صادقیان اظهار داشت: میانگین کیفیت هوای اصفهان بر اساس اعلام مرکز پایش حفاظت محیط زیست در ایستگاه های مراقبت دائم، امروز با 133  (AQI) برای گروه های حساس ناسالم است.

 وی ادامه داد: همچنین وضع کیفی هوا در شهر مبارکه107و زرین شهر  با 106 AQI ناسالم برای گروه های حساس  ثبت شده است.

رییس امور آزمایشگاه های  محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوا در ایستگاه‌های مراقبت دایم کلانشهر اصفهان در میدان احمد آباد با 148، خیابان پروین 145، بزرگراه خرازی 140، خیابان های استانداری ودانشگاه با 128 AQI ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.