مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان عنوان کرد: در نشست تخصصی مطالعات بهره گیری از ظرفیت های بورس انرژی، استفاده از آب سد جگین در هرمزگان به عنوان پایلوت مبادله آب سدها در بورس یافته ها و نتایج پروژ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، هوشنگ ملایی در این نشست که با حضور مسئولان کشوری و برخی از استان ها برگزار شد عنوان کرد: پروژه مطالعات امکان سنجی بهره گیری از ظرفیت های بورس انرژی جهت مبادله آب سد جگین و تخصیص آب دریا در منطقه مکران استان هرمزگان برای نخستین بار در کشور امکان عرضه و تقاضای آب را با استفاده از ساز و کارهای بورس و با هدف استفاده از این ظرفیت جهت عرضه و تقاضای آب در منطقه جگین و مکران مورد بررسی قرار می دهد.

وی در ادامه با تشریح ظرفیت های منابع آب موجود در منطقه جگین و مکران و امکان پاسخگویی به تقاضاهای تأمین آب در منطقه، افزود: استفاده از ظرفیت سازمان بورس انرژی ایران ساز و کاری مناسب جهت تحقق برنامه های توسعه ای سواحل مکران و استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت توسعه زیرساختهای تأمین و انتقال آب به شمار می آید.

در این نشست که مسئولان حاضر به بیان نظرات و دیدگاه های خود در زمینه استفاده از راهکارهای اقتصادی و به ویژه بازار بورس در تامین تقاضای آب و تامین منابع مالی طرح ها پرداختند ملایی تصریح کرد: میتوان با تدابیر مدیریتی ارتباط های بین سوبسید های داده شده و بازار آب را مشخص کرد و میتوان در نظر گرفت که این امر از بخش صنعت آغاز شود.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود درباره پیشنهادات ارائه شده در این زمینه را اینگونه بیان کرد: با توجه به مطالعات امکان سنجی انجام شده و همچنین تهیه و تدوین دستور العمل های مورد نیاز (با همکاری شرکت بورس انرژی) برای حضور در بورس و شروع مبادلات آبی به ویژه در بخش صنعت، برنامه ریزی اقدامات لازم برای صدور مجوز های مورد نیاز از وزارت نیرو، بویژه مجوز تخصیص منابع آب سد جگین انجام شود.

ملایی با تاکید بر دریافت مجوز های لازم از سوی وزارت نیرو جهت تامین سرمایه برای ایجاد خطوط انتقال آب اضافه کرد: با تامین سرمایه برای خطوط انتقال آب در منطقه جاسک به ویژه برای اجرای خط انتقال از سدجگین تا کوه مبارک با استفاده از سازوکار و ظرفیت بورس در جلب سرمایه گذاری جهت تامین آب صنایع موافقت شود.

وی در باره آخرین پیشنهاد نیز بیان کرد: چنانچه اخذ مجوز از وزارت نیرو برای تخصیص و مبادله آب سد جگین در بورس فرایندی زمان بر باشد، انجام مبادلات آبی در قالب بازارهای محلی و منطقه ای آب برای کشاورزان پایاب سد جگین برنامه ریزی شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان در پایان اظهار کرد: با توجه به پتانسیل قابل ملاحظه افزایش تقاضای آب در منطقه، اجرای طرح توسعه مکران، درخواست شرکت آب منطقه ای هرمزگان و پیشنهادات ارایه شده به دنبال اخذ مجوز های لازم برای انجام این موضوع هستیم.