معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: ثبت 400 نقشه خلیج فارس در حافظه جهانی با همین عنوان اثباتی بر هویت ایرانی این منطقه است که باید در برابر افراد بی سواد با سبقه سیاسی که در صدد تحریف نام خلیج فارس هستند از هویت ایرانی آن دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان،  بهروز اکرمی در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی حافظه جهانی، تاکید کرد: چنانچه از حافظه فردی و جهانی بهره درست گرفته شود موفقت های بیشتری کسب خواهد شد.

وی ادامه داد: با تقویت حافظه جهانی می توان از امکان بروز تکرار اشتباهات که در طول تاریخ صورت گرفته پیشگیری کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تصریح کرد: امروزه حوادثی در گوشه و کنار جهان رخ می دهد که نشان دهنده تکرار شدن تاریخ به دلیل استفاده نکردن از حافظه جهانی است.

اکرمی با بیان اینکه ثبت اسناد تاریخی یکی از وظایف جامعه است، افزود: هر کشوری وظیفه حفظ میراث، فرهنگ و تمدن کشور خود را دارد که ما نیز این وظیفه را برعهده داریم.

وی با اشاره به ضرورت ثبت اسناد تاریخی استان، خاطرنشان کرد: یکی از اسناد مهم هرمزگان، خلیج فارس است که در طول تاریخ ایرانیان همواره حافظ آن بوده و با هویت ایران گره خورده است.

اکرمی اضافه کرد: ثبت 400 نقشه خلیج فارس در حافظه جهانی با همین عنوان اثباتی بر هویت ایرانی این منطقه است که باید در برابر افراد بی سواد با سبقه سیاسی که در صدد تحریف نام خلیج فارس هستند از هویت ایرانی آن دفاع کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: باید برای هرمزگان نقش ملی و جهانی تعریف کرد و تاریخچه و پیشنیه هر کدام از جزایر خلیج فارس را ثبت و ضبط نمود.

وی خاطر نشان کرد: نباید فراموش کرد که خلیج فارس متعلق به تمامی افرادی که در ایران زمین می زیستند و زندگی می کنند و نسل آینده این مرزو بوم است.

اکرمی تاکید کرد: جامعه باید بداند که تنها دولت مسئول نگهداری و حفظ اسناد تاریخی کشور نیست و اسناد تاریخی متعلق به تک تک ایرانیان است و همگان باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند.