رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج از بررسی و تعیین گونه های مناسب درختی برای غرس در پارک های جنگلی سطح شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، شرمین شریفی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: تعیین گونه ها از معیارهای مختلفی از جمله بررسی سازگاری با آب و هوا، خاک، رنج های مختلف ارتفاعی و دامنه ها و جهت های مختلف پیروی می کند.

وی افزود: لحاظ کردن بُعد سیما، منظر و زیبایی شناختی و بهره گیری از تکنیک های جنگلداری شهری و شناسایی گونه های مستقر و سازگار در این پارک ها از دیگر ملاکهای انتخاب گونه های درختی در پارک های جنگلی است.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج گفت: براساس مصوبات کارگروه فضای سبز محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی باید در زمینه در اختیار گذاشتن طرح بالادستی مصوب سالهای گذشته در زمینه پوشش گیاهی صلوات آباد و آبیدر به شهرداری اقدامات لازم انجام شود.

وی اظهار داشت: دانشگاه کردستان و اداره کل منابع طبیعی نیز به استناد این طرح ها کار زون بندی و تعیین گونه درختی در پارکهای جنگلی را در برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت انجام می دهند.

شریفی افزود: شهرداری نیز با کمک NGO ها و گروههای مردم نهاد نسبت به اجرای کاشت گونه های مناسب درختی در پارک های جنگلی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی در ادامه گفت: با وجود اینکه پارکهای جنگلی در شهرها، همچنان تحت تاثیر عمومی تغییرات اقلیمی و محیطی هستند، تعیین گونه های متناسب با شرایط آب و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج اظهار داشت: نوع گونه های درختی در روند قهقرایی پارک های جنگلی تاثیر بسزایی نداشته وغرس نهال قسمت جزیی از پروسه رشد و توسعه پارک های جنگلی است.