مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از نصب بیش از 420 ایستگاه سامانه پایش فشار شبکه آب در شبکه های بزرگ آب رسانی استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، هاشم امینی با اشاره به نصب 420 ایستگاه سامانه پایش فشار شبکه آب در شبکه های آبرسانی در اصفهان گفت: این تعداد ایستگاه از ابتدای امسال تاکنون در 54 شبکه بزرگ آب رسانی این استان به منظور توزیع عادلانه و صرفه جویی در مصرف آب نصب شده است.

وی افزود:  توسعه شبکه هوشمند توزیع آب در 10شهر بزرگ ،تکمیل سامانه تله متری خطوط انتقال آب ،توسعه شبکه تله متری شبکه توزیع آب در شهرهای بزرگ ،تهیه نرم افزار مدیریت هوشمند شبکه و ایجاد زیر ساخت های مخابراتی برای استقرار و توسعه شبکه هوشمند از دیگر راهکارهای غلبه بر چالش کم آبی در این استان است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: همچنین به منظور برخورداری مشترکان از فشار یکسان آب در شهر اصفهان 200 حوضچه کنترل شبکه توزیع آب شهر اصفهان بر روی شبکه توزیع ساخته شده است.