کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: فریدونشهربا بارش 35 سانتیمتر برف پر بارش‌تر شهرستان دراصفهان گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فاطمه زهرا سیدان اظهار داشت: در 48ساعته گذشته شهرستان فریدونشهر با 69ودو دهم میلیمتر بارش باران و 35سانتیمتر برف پربارش ترین نقطه استان گزارش شده است.

وی افزود: در این مدت همچنین در شهرستانهای چادگان 53وچهار دهم میلی متر باران و 10سانتیمتر برف، بویین میاندشت 20میلیمتر باران و هفت سانتیمتر بارش برف گزارش شده است.

وی گفت:در شهرستانهای خوانسار نیز 19ونه دهم میلیمتر، داران 19و هفت دهم میلیمتر و اصفهان 9دهم میلیمتر بارش باران گزارش شده است.

گفتنی است؛  این سامانه بارشی تا ظهر امروز در استان  اصفهان فعال است و از سمت جنوب خارج می شود.