3 نفر حفار غیر مجاز برای تحصیل اشیاء عتیقه در شهرستان رودبار دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان،  بنا به گزارش های محلی مبنی بر حفاری غیر مجاز 3 نفر به قصد تحصیل اشیاء عتیقه در حوالی روستای لیاول در منطقه باستانی معروف بندسر از توابع بخش خورگام، نیروهای پایگاه حفاظتی این اداره کل با هماهنگی حوزه انتظامی شهرستان به محل اعزام شدند و پس از رویت این افراد و تعقیب و گریز توانستند این افراد را دستگیر کنند.

پرونده این افراد برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان رودبار ارجاع شده است.