رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه در حال حاضر، بیش از 150 سامانه آماری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان فعال است،خاطرنشان کرد: تجمیع سامانه های مختلف آمار علاوه بر مدیریت زمان و هزینه، می تواند نتایج مناسبی را در اختیار کاربران ومدیران، قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، شاهرخ یوسف زاده چابک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، صبح امروز در هشتاد و پنجمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه با اشاره به این مطلب که توسعه مسیرهای ارتباطی در بستر فضای الکترونیک، توجه و توسعه مقوله IT از اهمیت زیادی برخوردار است، اظهار داشت: با اقدامات انجام شده، تعداد نقاط کور، از 203 نقطه در سال 96، به 79 نقطه رسیده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات پزشکی، جامعیت و قابلیت اطمینان از اطلاعات ورودی در سامانه های سلامت و همچنین ورود به موقع اطلاعات، افزود: انجام این موارد مهم، می تواند منجر به نتایج ارزشمندی در حیطه مدیران برای تصمیم سازی و تصمیم گیری شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، بیش از 150 سامانه آماری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان فعال است، خاطرنشان کرد: تجمیع سامانه های مختلف آمار علاوه بر مدیریت زمان و هزینه، می تواند نتایج مناسبی را در اختیار کاربران ومدیران، قرار دهد. بدیهی است با تحلیل درست از وضعیت موجود، می توان تصمیمات مناسبی را برای بهبود روند موجود در دستور کار قرار داد.

تشکیل کارگروه ICT برای توسعه فناوری های سلامت

یوسف زاده چابک، تشکیل کارگروه ICT برای توسعه فناوری های سلامت را از برنامه های در دست اقدام حوزه سلامت در گیلان خواند و یادآور شد: توسعه خدمات الکترونیک از برنامه های استراتژیک دانشگاه است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، منابع انسانی را با ارزش ترین سرمایه هر سازمانی عنوان کرد و گفت: انتظار می رود مدیران به این مهم توجه بیشتری داشته باشند، در این راستا، بهبود روند امور برای افزایش انگیزه کارکنان باید در سرلوحه فعالیت ها قرار بگیرد.

منابع انسانی باید چابک و متعهد به سیستم باشند

این مسوول در پایان سخنان خود با بیان اینکه منابع انسانی باید چابک و متعهد به سیستم باشند، تصریح کرد: استقرار روش ها و عدالت در پرداخت ها از اهمیت بالایی برخوردار است، همچنین راه اندازی سامانه نظام پیشنهادات در راستای ارتقای انگیزه و مشارکت کارکنان دانشگاه، از اهداف استراتژیک در حوزه ساماندهی منابع انسانی است.

به گزارش موج، جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 7 صبح امروز در سالن اجلاس دفتر ریاست، با حضور ریاست، مدیران و صاحبان سنجه ها و فرایندها برگزار شد و طی آن، بررسی سنجه های حوزه آمار و فناوری اطلاعات و همچنین توسعه خدمات الکترونیک و توانمندسازی منابع انسانی، در دستور کار قرار گرفت