محمدعلی یارتبار از بدهی 120 میلیارد تومانی ادارات سطح استان به شهرداری خبر داد و گفت: استاندار کرمانشاه پیشنهاد کرد، کلیه‌ی ادارات می‌بایست بدهی خود را به‌صورت نقدی یا تهاتر به شهرداری پرداخت نمایند.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، مدیرکل درآمد شهرداری کرمانشاه ابراز داشت: طی جلسه‌ای که با حضور استاندار کرمانشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و شهردار کرمانشاه و مدیران سطح استان در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان تشکیل گردید، بازوند پیشنهاد کرد، کلیه‌ی ادارات می‌بایست بدهی خود را به‌صورت نقدی یا تهاتر به شهرداری پرداخت نمایند.

یارتبار افزود: استاندار کرمانشاه در این جلسه خواستار تعیین تکلیف بدهی ادارات به شهرداری شد و تأکید کرد که کمیته‌ای چندجانبه برای حل این موضوع تشکیل گردد که با مسئولیت دفتر امور شهری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اداره کل امور مالیاتی و مدیرکل درآمد شهرداری تشکیل شود و اداراتی که به شهرداری بدهکار هستند احصاء شوند تا به این شکل رسیدگی شود.