مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برخوار از افزایش 10 درصدی برداشت چغندر قرمز در برخوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عباس نقدی با اشاره به افزایش 10 درصدی برداشت چغندر قرمزگفت: بیش 300 هکتار چغندر قرمز در شهرستان برخوار کشت شده است.

وی ادامه داد: در شهرستان برخوار بیش 300 هکتار چغندر قرمز کشت شده که به طور میانگین از هر هکتار بیش از 50 تن برداشت می شود .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برخوار  گفت: پیش بینی می شود کشاورزان، بیش از 15 هزار تن چغندر لبویی از زمین های زراعی برداشت کنند که نسبت بهسال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.