معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اصفهان از بهره مندی بیش از 8 هزار نفر مددجوی اصفهانی از خدمات حرفه‌آموزی کمیته امداد اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بهرام سوادکوهی گفت: 8هزار و ۹۷۱ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد اصفهان تا انتهای پائیز امسال از خدمات حرفه‌آموزی ارائه‌شده توسط این نهاد بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: کمک به خوداشتغالی مددجویان و موفقیت آن‌ها در راه‌اندازی کسب‌وکار به شکل تفکیک‌ناپذیری به آموختن یک حرفه، وابسته است.

سوادکوهی ماهیت طرح‌های اشتغالی که با تسهیلات این نهاد راه‌اندازی می‌شود را مجری محور دانست و گفت: در این طرح‌ها کار اصلی که منجر به ارائه خدمات یا تولید یک کالا می‌شود می‌بایست توسط مجری طرح انجام شود و این مسئله اهمیت کار بلد بودن مددجویان متقاضی وام‌های اشتغال را دوچندان می‌کند و کمیته امداد اصفهان به‌منظور کمک به خودکفایی این نیازمندان زمینه آموختن حرفه‌های موردنظر را برای آن‌ها فراهم می‌کند.

وی افزود: ۸ هزار و ۹۷۱ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اصفهان تا انتهای پائیز امسال از خدمات حرفه‌آموزی ارائه‌شده توسط این نهاد بهره‌مند شدند.

سوادکوهی خدمات حرفه‌آموزی ارائه‌شده توسط کمیته امداد اصفهان را در سه سطح مقدماتی، مهارتی و پایدارسازی و توسعه دسته‌بندی کرد و گفت: در بازه زمانی یادشده هزار و ۵۶۵ نفر از آموزش‌های مقدماتی، هزار و ۹۵۳ نفر از آموزش‌های مهارتی و پنج هزار و ۴۵۳ نفر نیز از آموزش‌های مربوط به پایدارسازی و توسعه کسب‌وکار بهره‌مند شدند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اصفهان با اشاره به سهم بیش از ۵۰ درصدی آموزش‌های مربوط به پایدارسازی و توسعه از کل خدمات حرفه‌آموزی این نهاد، تأکید کرد: طرح‌های اشتغال مددجویان تا پنج سال تحت نظارت کارشناسان این نهاد باقی می‌مانند و مددجویان از حمایت‌های حین اجرای طرح به‌ویژه آموزش‌های مربوط به پایدارسازی و توسعه و همچنین تزریق سرمایه در قالب وام مجدد بهره‌مند می‌شوند.

سوادکوهی متوسط وام اشتغال پرداختی به مددجویان را ۲۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: با این مبلغ بهترین گزینه برای مددجویان مشاغل خدماتی است و تمایل جامعه مخاطب طرح‌های اشتغال این نهاد نیز به همین سمت است به شکلی که بیش از ۷۰ درصد خدمات آموزشی ارائه‌شده به مددجویان در این زمینه متمرکزشده است.