مدیرعامل شرکت گازاستان اصفهان گفت: برای اولین بار در داداره گاز کاشان فضای سبزی با وسعت 12هزار مترمربع احیاء شده است.

به گزارش خبرگزاری موج ازاصفهان، سید مصطفی علوی از اجرای یک طرح بزرگ زیست محیطی برای اولین بار در سطح این شرکت  در اداره گاز کاشان خبرداد وگفت: فضای سبزی با وسعت 12هزار مترمربع در این اداره احیاء شده است.

وی افزود:شرکت گازاستان اصفهان در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست، صرفه جویی منابع آب و فضای سبز، اقدامات شاخصی را در سطح ادارات گاز استان اجرایی کرده است.

علوی بیان کرد: این شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و علاوه بر وظیفه اصلی خود که تأمین پایدار و ایمن گاز و توسعه شبکه گازرسانی است، برای حفظ و صیانت از محیط زیست، صرفه جویی منابع آب و فضای سبز، اقدامات شاخصی را در سطح ادارات گاز استان اجرایی کرده است.

وی  گفت: در این پروژه؛ تغییر روش آبیاری از غرقابی به قطره‎ ای، تغییرگونه گیاهی به گیاهان مقاوم به کم آبی و مثمر، با کاشت حدود 620 اصله نهال، بهبود وضعیت خاک با کود دهی اصولی بطوری که تا 5 سال آینده نیازی به کودهی نباشد و احداث سامانه ذخیره و پمپماژ آب انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: با اجرای این پروژه، علاوه بر بهبود فضای سبز اداره گاز کاشان، میزان آب مصرفی برای آبیاری در سال حداکثر 300 مترمکعب خواهد شد که این حجم کاهش، بسیار قابل توجه است.

علوی با اشاره به اینکه این پروژه از شهریور ماه سال جاری شروع و در آذرماه به پایان رسیده است افزود: احیاء فضای سبز فوق با تغییر گونه گیاهی علاوه بر ثمردهی، باعث تلطیف هوای اطراف شده و به دلیل نوع گونه گیاهی  زیبایی خاصی نیز در  فضای محیط اداری ایجاد خواهد کرد. 

گفتنی است؛سرانه فضای سبز شرکت گاز کاشان  نسبت به سطح فضای صنعتی استان 15 درصد است که رقم  نسبت به  استاندارد 10 درصدی  تعیین شده از سوی محیط زیست استان 5درصد بالاتر است.