مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان ازمسمومیت دو نوجوان با گاز مونوکسید کربن در شرق اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غفور راستین بیان کرد: مسمومیت با گاز مونوکسید کربن دو نوجوان را در شرق اصفهان راهی بیمارستان کرد.

وی ادامه داد: این دو نوجوان 17 ساله ساکن روستای اسلام آباد در بخش جلگه به علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن راهی بیمارستان فارابی اصفهان شدند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: بی احتیاطی در نصب لوله بخاری علت این حادثه گزارش شده است.