رئیس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: کیفیت هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بابک صادقیان بیان کرد: شاخص کیفی هوای اصفهان در میدان احمد آباد 145 ، خیابان استانداری 144، خیابان دانشگاه 136 ، خیابان پروین 133 و خیابان رودکی 124 AQI برای گروه های حساس ناسالم ثبت شده است.

وی اظهار داشت: همچنین وضعیت کیفی هوا در بزرگراه خرازی با 152 AQI ناسالم برای عموم گزارش شده است.

رئیس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: وضعیت کیفی هوا در ایستگاه مراقبت دائم شهرستان شاهین شهر با 117 و نجف آباد با 109 AQIناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.