رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: واقفان نیک اندیش می توانند با وقف در امور آموزشی و سلامت موجب ارتقاء و پیشرفت جامعه شوند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، طاهره چنگیز با اشاره به اجرای طرح مهر تندرستی بیان کرد: واقفان نیک اندیش می توانند با وقف در راستای آموزش و پیشگیری در درجه اول و تشخیص به موقع و درمان زود هنگام و همچنین توانبخشی بیماران بیشترین کمک را به حوزه بهداشت و سلامت و مردم جامعه بکنند.

وی ادامه داد: وقف در حوزه هایی همچون؛ آموزش، بهداشت و سلامت توسط واقفان نیک اندیش اجر، پاداش و ثواب بسیار زیادی به همراه دارد که این امر خدمت بسیار بزرگی به جامعه محسوب می شود.

وی در ادامه به کارکردهای وقف در جامعه اشاره کرد و گفت: وقف در حوزه آموزش و سلامت احسان ماندگاری برای واقف محسوب می شود که ثواب و پاداش آن در طول حیات واقف و پس از مرگ وی برای فرد چندین برابر محاسبه می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به نقش و کاربرد سلامت در ارتقاء و پیشرفت جامعه اشاره کرد و گفت: حوزه هایی مانند آموزش و سلامت هیچگاه پایان و انتهایی ندارند و در هر زمانی مورد نیاز است تا با ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه باعث ارتقاء سطح زندگی شهروندان جامعه شویم و وقف می تواند در این راستا بسیار موثر و راهگشا باشد.

طاهره چنگیز در ادامه به اولویت سنجی در راستای ایجاد وقف های جدید در حوزه بهداشت و سلامت اشاره و بیان کرد: تعیین اولویت و پیدا کردن مصادیق این اولویت ها با مشورت با افراد متخصص موجب می شود تا وقف در راستای طرح جامع راهبردی آموزش و سلامت کشور تاثیرگذارتر و موثرتر واقع شود.

وی در ادامه خاطر نشان شد: دانشکده علوم پزشکی به عنوان مجموعه ای که به صورت تخصصی متولی آموزش و خدمات پزشکی در کشور است و همچنین به عنوان یک مرجع در امور سلامت و درمان و آموزش محسوب می شود آمادگی آن را دارد تا به متولیان موقوفات و اداره اوقاف و امور خیریه در راستای نحوی کمک و محل کمک عواید موقوفات و همچنین ایجاد وقف های جدید در حوزه بهداشت و سلامت مشاوره تخصصی و لازم را به واقفان نیک اندیش ارائه دهد.

چنگیز بیان داشت: اجرای نیات واقفان نیک اندیش براساس نیازسنجی هایی که به عمل آمده و مورد نیاز جامعه است منجر به تاثیرگذاری بیشتر در راستای ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: توصیه من به متولیان موقوفات و همچنین واقفان نیک اندیش این است که با متخصصان بهداشت و سلامت در راستای تاثیرگذاری بیشتر کمک موقوفات مشورت و تعامل کنند تا این کمک ها بیش از پیش در روند ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه آثار و برکات خود را نشان دهد.