با حضور معاون اول رییس جمهور واحد بخار سیکل ترکیبی در کاشان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر نیرو واحد بخار سیکل ترکیبی و خط تولید پایه های توزیع برق چدن نشکن ایران در کاشان به بهره برداری رسید.

این طرح با هزینه ای افزون بر 16 هزار و 500 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی و مشارکت بخش خصوصی در مدت سه سال اجرا شده است.

با افتتاح این بخش ظرفیت نیروگاه کاشان از 324 به 484 مگاوات و راندمان آن نیز از 34 به 50 درصد افزایش یافت و 160 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شد.

کاهش آلایندگی های زیست محیطی و همچنین کاهش مصرف آب و مواد شیمیایی از ویژگی های این بخش است.

گفتنی است؛ با افتتاح واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان اشتغال 40 نفر از متخصصان و تکنسین های بومی ایجاد شد.