روحانی منش گفت: از کسانی که به آغوش خانواده بازگشته اند، تعداد 9 نفر محکومیت دیه، 158 نفر محکومیت مالی و 22 نفر هم محکومیت مهریه و نفقه داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، روحانی منش بیان کرد: از این تعداد 9 نفر محکومیت دیه، 158 نفر محکومیت مالی و 22 نفر هم محکومیت مهریه و نفقه داشته‌اند که به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

روحانی منش با بیان اینکه 10 نفر از این افراد را زنان تشکیل می‌دهند، افزود: شرکت‌های بیمه هم 114 میلیون تومان برای مجموع تصادف‌ها پرداخت کرده‌اند.

وی بیان کرد: با ارسال پرونده‌های دیه واجد شرایط به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و گرفتن 85 میلیون و 890 هزار تومان هم تعدادی از مددجویان آزادشده و 877 میلیون و 578 هزار تومان هم به صورت اعسار به تقسیط تأمین و پذیرفته‌شده است.

روحانی منش مطرح کرد: با دعوت از شاکیان پرونده‌ها 5 میلیارد و 11 میلیون و 708 هزار تومان در شورای حل اختلاف شعبه 157 ویژه ستاد دیه، اخذ گذشت رضایت‌مندانه شده است.