سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز صدور حکم رفع تصرف اراضی ملی درمنطقه حفاظت شده کرکس نطنز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علیرضا غلامی گفت: برای متصرفین اراضی ملی در منطقه حفاظت شده کرکس حکم قضایی  و تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری صادر شد.

وی ادامه داد: یگان حفاظت محیط زیست در حین گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده کرکس متوجه تصرفات عدوانی در اراضی ملی منطقه حفاظت شده کرکس به مساحت تقریبی هفت هزار و پانصد متر مربع شد.

 سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز بیان داشت:  مراجع قضایی  نطنز هر یک از متصرفین را به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق محکوم کرد.