عراقی گفت: استانداردسازی کالا بسیار در کیفیت کالا اثرگذار است وجایگاه‌های سوخت گاز در استان عنوان کرد: این جایگاه‌ها نباید به مکان‌های دولتی داده شود و باید به جایگاه‌های بخش خصوصی برای ارائه خدمات واگذار شود.

عراقی با بیان اینکه استانداردسازی کالا بسیار در کیفیت کالا اثرگذار است،گفت: وجود مهر استاندارد اداره کل استاندارد بر روی کالاهای داخلی یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلب اعتماد عمومی است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان بیان کرد: استانداردسازی کالا در برخی مواقع باید به دلیل شرایط اقتصادی جامعه با شیب ملایم انجام شود.

عراقی در مورد استانداردسازی جایگاه‌های سوخت گاز در استان عنوان کرد: این جایگاه‌ها نباید به مکان‌های دولتی داده شود و باید به جایگاه‌های بخش خصوصی برای ارائه خدمات واگذار شود.

وی با اشاره به اینکه همدان در پیگیری استانداردسازی جایگاه سوخت گاز طبیعی استانی پیشرو است، تأکید کرد: هشت جایگاه سوخت گاز طبیعی که اقدام به ثبت‌نام برای معاینه فنی نکرده‌اند باید در فرصت معقول اخطار لازم برای استانداردسازی انجام شود که در غیر این صورت گاز این جایگاه‌ها قطع می‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه در دو هفته آینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری باید لیستی از واحدهای سنتی تولید چینی‌آلات ساختمان که به واحد صنعتی تبدیل شده‌اند ارائه دهند، ابراز کرد: تا اداره استاندارد نسبت به صدور مجوز استانداردسازی این واحدها اقدام کند.

معاون فنی عملیات شرکت نفت استان همدان با اشاره به اینکه از 44 جایگاه سوخت گاز طبیعی فعال در همدان 15 جایگاه سوخت استانداردسازی شده است، اظهار داشت: هشت جایگاه نیز هنوز اقدام به استانداردسازی نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه تا به امروز تلفات مربوط به جایگاه سوخت گاز طبیعی مربوط به فشرده کردن گاز نبوده، افزود: بیشتر سوانح و تلفات این جایگاه‌ها به دلیل دست‌کاری کردن مخازن خودروهای دوگانه‌سوز بوده که باید از طریق مراکز ادواری تست خودرو پیگیری شود.

علی حسینی بیان کرد: اگر هشت جایگاه سوخت گاز طبیعی اقدام به استانداردسازی جایگاه‌ها نکنند گاز این جایگاه‌ها تا پایان سال قطع می‌شود.