رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد ظهر امروز مورد سوء قصد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد مورد سوءقصد قرار گرفت.

غلامرضا مزارعی اظهار داشت: بعد از بازگشت از محل کار هنگامی که می‌خواستم از خودرو پیاده شده و وارد منزل شخصی‌ام شوم خودرو را به‌گلوله بستند.

این سوقصد نافرجام بود.