معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از جاری شدن زاینده رود در هفته اول بهمن ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسن ساسانی بیان داشت: برای تامین آب کشاورزی اصفهان هفته اول بهمن ماه  زاینده رود جاری می‌شود.

وی افزود: برنامه پیشنهادی توزیع آب از  هفته نخست بهمن برای جاری شدن آب در زاینده رود به منظور تامین آب کشت دوم پاییزه کشاورزان شرق به وزارت نیرو ارسال شده و قرار است زمان نهایی بازگشایی آب در زاینده رود یک شنبه هفته آینده با مجوز نهایی شورای هماهنگی حوزه آبریز زاینده رود اعلام شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان مدت زمان جاری بودن آب در زاینده رود 20 روز را اعلام کرد.