سرهنگ سید خلیل هاشمی مانور اقدام به گروگان گیری توسط گروگان گیران در کلاله را نمایش توان و اقتدار پلیس نام برد .

به گزارش خبرگزاری موج گلستان، در مانور توان و اقتدار پس از اقدام به گروگان گیری توسط گروگان گیران، پلیس ویژه وارد عمل شد و اقدام کنندگان دستگیر شدند.

عملیات پلیس با عنوان نمایش اقتدار پلیس در کلاله اجرا شد.

سرهنگ سید خلیل هاشمی فرمانده انتظامی کلاله در این خصوص اظهار داشت: "سربازان ملت" در "یگان ویژه پلیس" امروز در میدان امام خمینی (ره) کلاله "توان و اقتدار" خود را به نمایش گذاشتند.