مدیر عامل شرکت گاز کردستان در مورد اهمیت ملاقات عمومی با مراجعان گفت : یکی از عواملی که در سرنوشت هر سازمانی اهمیت و ارزش اساسی دارد و آن را در نیل به هدف های شان یاری می دهد، کیفیت رابطه سازمان با افراد یا سازمان هایی است که با آن سر و کار دارند.

به گزارش خبرگزاری موج کردستان به نقل از روابط عمومی شرکت گاز کردستان، احمد فعله گری ارتباطات برون سازمانی را مهم دانست و در این باره اظهار داشت : هر اندازه این ارتباط به طور مفید, مستمر و به شکل موثری گسترش یافته باشد به همان اندازه سازمان در دستیابی به اهداف خود موفق تر است.

وی افزود : بدون شک یکی از مهم ترین وظایف مسئولین ایجاد ارتباطات دو سویه مردمی است. به لحاظ اهمیت غیر قابل انکار، ارتباطات مردمی از میان سایر نقش های تعریف شده مسئولین نمایان تر و بارزتر می باشد. در این ارتباط دو سویه چهره به چهره، اقناع و جلب رضایت ارباب رجوع، رعایت حقوق شهروندی، شناخت و رفع فوری برخی از مشکلات مراجعین و پاسخگویی صریح و شفاف از مباحثی است که مسئولین سازمان و ادارات می بایست مد نظر قرار دهند.

مدیر عامل شرکت گاز کردستان افزود: بدست آوردن رضایت مندی مردم در سیستم اداری نظام اسلامی ایران باید هدف نهایی تکریم باشد و هر مسئولی نه بخاطر دستورالعمل و بخشنامه و نه بعنوان یک وظیفه اضافی در کنار سایر وظایف، بلکه بعنوان یک وظیفه انسانی و دینی باید آن را مورد توجه قرار دهد.

فعله گری مزایای ارتباط مستقیم با مردم را اینگونه توصیف کرد : ترویج فرهنگ پاسخگویی برخاسته از اعتقاد به جایگاه خادم و مخدوم و رابطه دولت و مردم ، تاکید بر رفتار صادقانه، صریح، شفاف و همه فهم، محبت آمیز، مهرورزانه، همراه با شکیبایی و مبتنی بر اعتماد مسئولین با مردم؛ شناسایی مطالبات مردم ، توسعه پایدار بر مبنای اصلاح و بهبود فرآیندها ، پاسخگویی به نیازهای جامعه ، تسریع در انجام امور ،ایجاد حس همدلی و هم زبانی ، رفع مظالم و بی عدالتی در سطح جامعه ، مشارکت حداکثری آحاد مردم در تصمیم سازی ها ، توسعه ظرفیت سازمانی دولت در جهت خدمت رسانی عمومی ،حفظ و گسترش پاسخگویی در سه حوزه برنامه ریزی، اجرا و کنترل

در این راستا رئیس دفتر مدیر عامل شرکت گاز کردستان ارتباط دوسویه با مردم را هدف نهایی ذکر کرد و خدمت به مراجعان را وظیفه انسانی و شرعی عنوان کرد.

مظهر شبلی در رابطه با تعداد مراجعان به دفتر مدیریت و پاسخگویی اینگونه توضیح داد : در سال جاری تعداد 100 نفر به دفتر مراجعه و با مدیر عامل ملاقات داشتند که 30 نفراز آنان از کارکنان و 70 نفر از مشترکین شرکت گاز استان کردستان بوده که وفق مقرارت درخواست شان رسیدگی و نتایج یه صورت تلفنی یا حضوری به متقاضیان اطلاع رسانی گردیده است .