رئیس هیئت چوگان استان اصفهان ازراه اندازی رشته چوگان در 5 شهرستان استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسین جعفری با اشاره به راه اندازی رشته چوگان در 5 شهرستان استان اصفهان گفت: تلاش می کنیم این رشته در دیگر شهرستان‌ها نیز فراگیر شود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته، تیم‌های شهرستان در قالب مسابقات استانی 18، بهمن مسابقه‌ای را در میدان امام(ره) برگزار خواهند کرد و پس از آن نیز در نوروز 98 نیز این مسابقات در این میدان برگزار می شود.

رئیس هیئت چوگان استان اصفهان با اشاره به تشکیل تیم چوگان برای شرکت در مسابقات کشوری گفت: با تشکیل تیم های شهرستانی یک تیم به عنوان نماینده اصفهان به فدراسیون معرفی می شود تا یک تیم از استان اصفهان در مسابقات کشوری حاضر شود.