هدف از این بازدید توسعه مناسبات نظامی و تقویت حسن هم جواری بین دو کشور همسایه،دوست،برادر و مسلمان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، ناوگروه صلح و دوستی پاکستان متشکل از ناوشکن سرفرماندهی خیبر، ناو گارد ساحلی ژوب، ناو پشتیبانی مددگر و ناو آموزشی بادبانی راهنورد در منطقه یکم امامت نداجا پهلو گرفت.

ناوگروه پاکستانی (3)

در مراسم استقبال از ناوگروه صلح و دوستی پاکستان دریادار دوم «مجتبی محمدی» فرمانده منطقه یکم امامت نداجا گفت: هدف از این بازدید توسعه مناسبات نظامی و تقویت حسن هم جواری بین دو کشور همسایه، دوست، برادر و مسلمان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان است.

وی ادامه داد: در این بازدید که از امروز به مدت 4 روز در بندرعباس انجام می شود علاوه بر بازدید متقابل، برنامه های فرهنگی و آموزشی بین نیروی دریایی دو کشور، بازدید دانشجویان این ناوگروه از شهر بندرعباس، امکانات منطقه یکم امامت نداجا و بازدید از جزیره قشم پیش بینی شده است.

ناوگروه پاکستانی (15)

 محمدی با اشاره به افزایش مناسبات بین دو کشور همسایه ایران و پاکستان گفت: در راستای حفظ و افزایش مناسبات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال جاری نیز از بندر کراچی کشور پاکستان بازدیدهایی انجام داده که مرحله اول آن مهرماه سال جاری و مرحله بعدی در قالب کارورزی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در اسفند ماه خواهد بود.

ناوگروه پاکستانی (21)