مدیرعامل توسعه خوشه فرش دستباف مازندران نیز گفت: علیرغم وجود پتانسیلهای گردشگری و استقرار اکثر قالیبافان در مناطق گردشگری مانند کلاردشت و دودانگه ساری، متأسفانه تاکنون ارتباط مناسبی میان گردشگران و قالیبافان مازندران شکل نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران، علی قلی پور کنعانی  در حاشیه نخستین تور گردشگری فرش کلاردشت اظهار داشت: بازدید راهنمایان گردشگری از کارگاههای قالیبافی بهمراه آشنایی با فرهنگ و رسوم مردمان منطقه و نیز پذیرایی با انواع غذاهای بومی ومحلی، توانست نظر گردشگران را بخود جلب نموده و همآهنگیهای لازم برای برگزاری مجدد تور گردشگری فرش انجام گرفته است.

وی افزود: همچنین در این تور یکروزه، انواع قالی و صنایع دستی منطقه کلاردشت به گردشگران معرفی شده که تعدادی از گردشگران اقدام به خرید قالی، گلیم و سایر بافته های سنتی کردند.

عضو انجمن گردشگران استان پیرامون تور گردشگری فرش کلاردشت گفت: گردشگری فرش یکی از موقعیتهای مهم مازندران بوده که متأسفانه تاکنون مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است.

قلی پور کنعانی خاطرنشان کرد: بازدید از کارگاههای قالیبافی، آموزش قالیبافی و اقامت در محیط سنتی می­تواند یکی از جاذبه های اصلی بومگردی مازندران باشد و در آینده با حمایت خوشه فرش دستباف استان، برنامه ریزی جهت برگزاری تورهای گردشگری فرش، با حضور گردشگران داخلی و خارجی صورت می گیرد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی مازندران نیز اظهار داشت: فرآیند توسعه خوشه فرش دستباف استان بیش از یکسال است که با نظارت شرکت شهرکهای صنعتی آغاز شده و هدف آن بهبود وضعیت صنعت قالیبافی مازندران است.

کامران علیپور افزود: یکی از مهمترین مشکلات صنعت قالیبافی استان، نبود برند و معرفی نشدن قالی مازندران به علاقمندان این کالای اصیل ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا بهره­گیری از پتانسیلهای گردشگری بمنظور ایجاد برند قالی دستباف مازندرانی در برنامه عملیاتی توسعه خوشه فرش استان گنجانده شده است.