مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور با بیان اینکه تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی راهی برای اشتغال زنان روستایی است از فعالیت دو صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، رحمت اله علی بابایی با بیان اینکه زنان روستایی به عنوان بخشی از جامعه به ویژه در دهه اخیر سهم عمده ای در رشد و شکوفایی و اقتصاد خانواده دارند، گفت: به منظور بهبود و توسعه کسب و کار زنان به ویژه زنان روستایی فعالیت هایی در زمینه توانمند سازی آنان انجام گرفته که می‌توان به تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: این صندوق ها فرصتی برای ایجاد مشارکت زنان روستایی برای توسعه پایدار روستا و راهی برای توانمندسازی آنان و  تامین منابع مالی خرد است.

بابایی بیان کرد: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و بانک توسعه تعاون کشور، با پرداخت تسهیلات کم بهره به صندوق ها راه را برای بهبود و توسعه کسب و کار می توان فراهم کرد.

وی با بیان اینکه 6 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با پیش بینی 180 عضو برای شهرستان نور در نظر گرفته شد، افزود: تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی راهی برای اشتغال زنان روستایی است و در حال حاضر با برگزاری جلسات توجیهی و فراهم کردن زمینه لازم برای تشکیل صندوق، دو صندوق در این شهرستان فعال بوده که برای تامین و تقویت منابع مالی به بانک توسعه تعاون معرفی شدند.