مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: حدود ۷۰۰زندانی جرایم غیرعمد استان اصفهان از ابتدای امسال تا کنون از بند رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  اسد الله گرجی زاده اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون، حدود 700زندانی جرایم غیرعمد استان با مشارکت 640 میلیارد تومانی خیران و ستاد دیه  از بند رهایی یافتند.

وی افزود: همچنین برای آزادی  این تعداد زندانی شاکیان نیز 260میلیارد ریال گذشت کردند.

گفتنی است؛ در حال حاضر بیش از هزار و 383هزار زندانی جرایم غیرعمد با بیش از 158 میلیارد تومان بدهی در زندان های استان اصفهان به سر می برند.