مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از مسمومیت 6 نفر با گاز مونوکسید کربن در اصفهان و شهر گز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غفور راستین بیان داشت: 6 نفربا گاز مونوکسید کربن در شهرهای اصفهان و گز مسموم شدند.

وی ادامه داد: چهار کارگر در کوره های آجر پزی شهر گز به دلیل اشکال در دودکش بخاری دچار گاز گرفتگی شدند و با حضور به موقع نیروهای امدادی سرپایی درمان شدند.

مدیر  حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: همچنین در ورودی اتوبان کشوری از سمت صفه دو مرد 52 و 60 ساله هم به دلیل نقص در دودکش بخاری با حضور به موقع اورژانس به بیمارستان فارابی اصفهان منتقل شدند.

گفتنی است؛  علت این حادثه رعایت نکردن اصول ایمنی در نصب وسایل گازسوز اعلام شده است.