اکبری با بیان اینکه در پاییز امسال 490 هکتار کلزا در اراضی شهرستان زیرکشت رفته که نسبت به سال گذشته 200 هکتار افزایش کشت کلزا داشتیم و برداشت کلزای پاییزه شهرستان تویسرکان به 2.6 تن در هر هکتار برسد، افزود : در کشت پاییزه امسال 2 هزار و 500 هکتار گندم دیم و یک هزار و 900 هکتار جو آبی کشت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان با بیان اینکه امسال محصولات زراعی پاییزه در تویسرکان به طور کامل زیرکشت رفته است اظهار کرد: در پاییز امسال 490 هکتار کلزا در اراضی شهرستان زیرکشت رفته که نسبت به سال گذشته 200 هکتار افزایش کشت کلزا داشتیم.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود برداشت کلزای پاییزه شهرستان تویسرکان به 2.6 تن در هر هکتار برسد گفت: در کشت پاییزه امسال 2 هزار و 500 هکتار گندم دیم و یک هزار و 900 هکتار جو آبی کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود 7 هزار و 980 تن جو آبی و 4 هزار تن گندم دیم در تویسرکان برداشت شود خاطرنشان کرد: در اراضی تویسرکان 3 هزار و 500 هکتار گندم آبی و 16 هزار و 500 هکتار جو دیم زیر کشت رفته که پیش‌بینی می‌شود 14 هزار و 700 تن گندم آبی و 26 هزار و 400 تن جو دیم برداشت محصول داشته باشیم.

وی در خصوص اراضی زیرکشت باغی تویسرکان نیز گفت: امسال براساس درخواست کشاورزان 10 درصد به مجموع محصولات باغی شهرستان اعم از گردو و سماق اضافه شده است.

اکبری در خصوص فرآیند پنج ساله سرشاخه‌کاری درختان گردو در شهرستان تویسرکان اضافه کرد: قرار است این فرآیند در 3 هزار هکتار از اراضی شهرستان انجام شود.

وی یادآور شد: برنامه سرشاخه‌کاری درختان گردو در سال جاری برای 450 هکتار از باغات تویسرکان قرار است انجام شود این در حالی است که سال گذشته سرشاخه‌کاری برای 300 هکتار از باغات شهرستان انجام شده است