مسوول اورژانس شهرستان فریدونشهر گفت: جوان اصفهانی که برای تیوپ سواری به پیست اسکی فریدونشهر رفته بود دچار عارضه قطع نخاع شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حشمت اله اسفنانی بیان کرد: جوان 28 اصفهانی به سبب پرت شدت از روی تیوب و ضربه وارده دچار شکستگی کمر و قطع نخاع شد.

وی افزود:با توجه به این که 90درصد مصدومان در اثر تیوپ سواری آسیب می بینند تیوپ سواری در پیست اسکی فریدونشهر ممنوع است.

گفتنی است؛ پیست اسکی فریدونشهر با ارتفاع سه هزار متر مرتفع ترین پیست اسکی فلات مرکزی ایران است و سالانه 30هزار نفر از امکانات این پیست اسکی استفاده می کنند.