کارشناس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان امروز برای گروه های حساس ناسالم شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بابک صادقیان  اظهار داشت:کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین115 AQI ناسالم برای گروه های حساس است.

وی افزود: بر این اساس در ایستگاه های پایش دایم شاخص کیفی هوا درخیابان پروین 130، میدان احمد آباد 126،خیابان استانداری 117، بزرگراه خرازی 116، چهارباغ خواجو 113 خیابان دانشگاه 107 AQI ناسالم برای گروههای حساس و در خیابان رودکی 94AQI سالم گزارش شده است.