با ابلاغ احکام جداگانه از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت و رییس انجمن نظارت برانتخابات اتاق های بازرگانی، اعضای هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اعضای هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان مشخص شدند.

رضا رحمانی و حسین نقره کار شیرازی طی احکام جداگانه اسرافیل احمدیه، محمد اقارب پرست ، رضا چینی ، مهدی جعفر پیشه و علی کرباسی زاده را به عنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان معرفی نمودند.

انتخابات اتاق های بازرگانی ١١ اسفندماه سال جاری به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می گردد و داوطلبین عضویت در هیات نمایندگان اتاق ها از فردا صبح می توانند با مراجعه به دبیرخانه هیات های نظارت در اتاق های بازرگانی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.