3 خانه بوم‌گردی در روستای هدف گردشگری ملحمدره و یک خانه بوم‌گردی در روستای ترخین‌آباد همجوار با روستای ملحمدره فعالیت دارند که به‌زودی یک گفتمان اجتماعی و فرهنگی برای این روستاها در راستای آشنایی هر چه بیشتر اهالی روستا در رابطه با بحث بوم‌گردی و نحوه برخورد با گردشگران به این روستاها برگزار خواهد شد.

بخشدار مرکزی اسدآباد با بیان اینکه خانه های بوم گردی باعث رونق صنعت سبز گردشگری شده است گفت با راه‌اندازی خانه‌های بوم‌گردی در راستای جذب گردشگر  در روستاهای ملحمدره و ترخین‌آباد بخش مرکزی اسدآباد اشتغال پایدار روستایی شکل گرفته که نقش موثری در توسعه این بخش ایفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، سلیمان نظردوست با بیان اینکه صنعت گردشگری در بخش مرکزی شهرستان به خوبی برای روستائیان جا افتاده است، عنوان کرد: در حال حاضر از  میان 4 خانه بوم‌گردی در بخش مرکزی شهرستان تعداد 3 خانه بوم‌گردی در روستای هدف گردشگری ملحمدره و یک خانه بوم‌گردی در روستای ترخین‌آباد همجوار با روستای ملحمدره فعالیت دارند که به‌زودی یک گفتمان اجتماعی و فرهنگی برای این روستاها در راستای آشنایی هر چه بیشتر اهالی روستا در رابطه با بحث بوم‌گردی و نحوه برخورد با گردشگران به این روستاها برگزار خواهد شد.

ملحمدره

نظری‌دوست همچنین با اشاره به بهسازی روستای هدف گردشگری ملحمدره گفت: امسال در راستای بهسازی این روستای گردشگری اعتباری افزون بر 2 میلیارد تومان اختصاص یافت که این میزان اعتبار برای سنگفرش و دیوارچینی روستا هزینه شد.

وی در ادامه از بهسازی و جدول گذاری 22 روستای بخش مرکزی اسدآباد در سال جاری خبر داد و بیان کرد: آسفالت 4 روستا، زیرسازی چندین روستا و جابجایی تیرهای برق فرسوده در 15 روستا از دیگر اقدامات سالجاری در بخش مرکزی بوده که این اقدامات همچنان ادامه دارد.