شهردار همدان با بیان اینکه قانون اخذ استعلام صدور پروانه کسب چندین سال است که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان و اتاق اصناف اجرا نشده است، ادامه داد: اما شهرداری در جهت مباحث حقوقی وارد نشده بود تا اینکه منجر به ورود دیوان عدالت اداری شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، عباس صوفی روز سه شنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر همدان گفت: یکی از موضوعات مدیریت شهری پرداخت حقوق قانونی شهرداری در جهت پیشبرد و پیشرفت بهتر کار است. وی افزود سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یک سال است که از اجرای رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اخذ استعلام صدور پروانه کسب از شهرداری، طفره می رود.

شهردار همدان با بیان اینکه قانون اخذ استعلام صدور پروانه کسب چندین سال است که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان و اتاق اصناف اجرا نشده است، ادامه داد: اما شهرداری در جهت مباحث حقوقی وارد نشده بود تا اینکه منجر به ورود دیوان عدالت اداری شد.
صوفی افزود: بر اساس آخرین رای صادر شده از طرف دیوان عدالت اداری، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان ملزم به اجرای قانون یاد شده هستند.
وی تاکید کرد: در همین ارتباط از سال 96 با ابلاغ این رای، چندین مورد مکاتبه با سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان و اتاق اصناف صورت گرفته است که تکلیف مقررات قانونی را مشخص کنند.