سرپرست روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  شاهین ملک زاده سرپرست روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان به همراه کارشناس تعامل با رسانه سرکار خانم رضایی با هدف افزایش تعامل رسانه ای بیشتر مخابرات  منطقه اصفهان با اصحاب رسانه از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

سرپرست روابط عمومی مخابرات