امام جمعه اهل سنت بندرعباس با بیان اینکه مسئولان کمتر باید به حواشی بپردازند و بیشتر در جهت خدمتگذاری به مردم گام بردارند، تصریح کرد: در این شرایط حساس کنونی مدیران به پشت میز نشینی اکتفا نکنند ودر بین مردم حضور پیدا کنند وگره‌ای از کار مردم باز کنند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، « سیدعبدالباعث قتالی» در دیدار با  «غلامرضا آباد» فرماندار شهرستان بندرلنگه، گفت: امروز مهمترین اصول وعامل پیشرفت ما در جامعه اسلامی حفظ وحدت بین همه آحاد و خواص جامعه و تبعیت از رهبری است.

وی با بیان اینکه مسئولان کمتر باید به حواشی بپردازند و بیشتر در جهت خدمتگذاری به مردم گام بردارند، تصریح کرد: در این شرایط حساس کنونی مدیران به پشت میز نشینی اکتفا نکنند ودر بین مردم حضور پیدا کنند وگره‌ای از کار مردم باز کنند.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس با اشاره به رصد کردن فعالیت های دولت، گفت: فرماندار بندرلنگه نمونه بارز یک مدیر جهادی است که همه دغدغه اش برطرف کردن مشکلات مردم وایجاد زیر ساخت مناسب برای این شهرستان است که در عمل و در پیگیری امورات مربوط نشان داده است.